VDTC nói gì về việc hàng trăm phương tiện lỗi thẻ ePass

VDTC nói gì về việc hàng trăm phương tiện lỗi thẻ ePass

Giaothonghanoi - Hơn 300 phương tiện có dán thẻ ePass không thể qua được trạm thu phí không dừng. Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC) cho rằng, lỗi xảy ra trên hệ thống Back-End của Công ty VETC khiến hệ thống không lưu được đầu vào cho xe ePass, dẫn đến đầu ra không có dữ liệu đầu vào để tính phí và mở cho xe ePass qua trạm.