Phát hiện 3 trung tâm đăng kiểm có sai phạm tại Bình Định

Phát hiện 3 trung tâm đăng kiểm có sai phạm tại Bình Định

Giaothonghanoi - Sở GTVT tỉnh Bình Định vừa kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định trong hoạt động kiểm định xe cơ giới đường bộ đối với các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, ngành chức năng phát hiện 3 trung tâm đăng kiểm có sai phạm.