Tai nạn giao thông – nỗi đau còn mãi

Tai nạn giao thông – nỗi đau còn mãi

Hiện nay, tai nạn giao thông (TNGT) luôn là một vấn đề "nóng" cả hệ thống chính trị và toàn xã hội quan tâm. Hậu quả của tai nạn giao thông không chỉ liên quan trực tiếp đến những người có liên quan đến vụ tai nạn mà còn gây ra thiệt hại về kinh tế, về tinh thần và nhiều hệ lụy khác cho gia đình và xã hội. Những nạn nhân của TNGT, người mất, người mang thương tật, còn gia đình họ, mãi mãi mang những nỗi đau không gì bù đắp được.