Kiểm soát tất cả các công dân ra và vào Hải Phòng từ trưa 6/2

Kiểm soát tất cả các công dân ra và vào Hải Phòng từ trưa 6/2

Giaothonghanoi - Ngày 5/2, UBND TP Hải Phòng có văn bản yêu cầu; đối với công dân vào TP phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã tại nơi đi, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình vào TP. Đối với công dân ra khỏi TP phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú về lý do, lịch trình đi và khi trở lại.