Công trình hạ tầng giao thông thi công như thế nào trong dịch Covid-19?

Công trình hạ tầng giao thông thi công như thế nào trong dịch Covid-19?

Giaothonghanoi - Hiện nay, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đang triển khai 9 công trình cải tạo, sửa chữa bảo đảm an toàn, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TP. Tùy theo tình hình cụ thể của từng dự án, Ban Duy tu triển khai thi công từ 2 đến 3 ca/ngày để đẩy nhanh tiến độ.