Tạm ứng chi trả bồi thường cho gia đình phi công trực thăng Bell 505

Tạm ứng chi trả bồi thường cho gia đình phi công trực thăng Bell 505

Giaothonghanoi - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa cho biết về việc triển khai các thủ tục tạm ứng, bồi thường bảo liên quan đến vụ máy bay mang số hiệu VN-805 (tàu bay Bell 505) rơi tại Vịnh Hạ Long trên cơ sở báo cáo của Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI)