Gỡ khó cho doanh nghiệp vận tải biển

Gỡ khó cho doanh nghiệp vận tải biển

Giaothonghanoi - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về giải pháp khắc phục khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển.