Điểm sáng doanh nghiệp ngành giao thông Thủ đô

Điểm sáng doanh nghiệp ngành giao thông Thủ đô

Giaothonghanoi - Theo đề nghị của các đơn vị và Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng TP tại Tờ trình số 419/TTr-BTĐ ngày 30/6/2021, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có văn bản Quyết định khen thưởng các DN có thành tích trong phong trào thi đua năm 2020 khối DN trên địa bàn TP.