Kiến nghị gia hạn thuế đối với ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước

PHẠM CÔNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Tài chính trình Chính phủ dự kiến gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế các tháng 6, 7, 8 và tháng 9 năm 2022 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến rộng rãi đối với Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước nhằm kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước theo Nghị quyết số 11/NQ-CP.

Cụ thể, Bộ Tài chính trình Chính phủ dự kiến gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế các tháng 6, 7, 8 và tháng 9 năm 2022 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn đối với tất cả số thuế TTĐB phát sinh của các kỳ tính thuế nêu trên là đến hết ngày 20/11/2022.

Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến rộng rãi đối với Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước nhằm kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô. 

Theo Bộ Tài chính, việc gia hạn áp dụng đối với trường hợp kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn và áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ôtô thực hiện kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Về trình tự, thủ tục gia hạn, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB (bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu điện) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế TTĐB theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế TTĐB thì thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 20/11/2022.

Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký. Sau thời gian gia hạn theo Nghị định này, việc nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước được thực hiện theo quy định hiện hành.

Đánh giá tác động của dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và nộp thuế TTĐB cả năm của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước các năm gần đây thì bình quân số thuế TTĐB nộp NSNN dao động trong khoảng từ 2.450 - 2.800 tỷ đồng/ tháng.

 Tuy nhiên, với việc điều chỉnh giảm thuế suất thuế TTĐB đối với xe ôtô điện sản xuất, lắp ráp trong nước theo Luật số 03/2022/QH15, Bộ Tài chính cho rằng cầu tiêu dùng đối với xe điện sẽ tăng lên, theo đó một lượng nhu cầu xe chạy xăng sẽ được thay thế bởi xe điện. Do vậy, dự kiến sẽ giảm thu ngân sách khoảng 2.000-3.000 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng khoảng 170- 250 tỷ đồng.

Như vậy, Bộ Tài chính tính toán, với tốc độ tăng trưởng tiêu thụ xe ô tô dự kiến 6-8% mỗi tháng, tổng số tiền thuế TTĐB dự kiến phát sinh được gia hạn trong 4 kỳ (từ kỳ tính thuế tháng 6 đến kỳ tính thuế tháng 9) sẽ là khoảng 9.300 - 11.400 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng cho rằng việc áp dụng gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước liên quan đến tính tương thích với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó có nguyên tắc đối xử quốc gia (NT) và có khả năng bị khởi kiện do vi phạm các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Việc khởi kiện chỉ nhằm chấm dứt các biện pháp đang được áp dụng, không thể nhằm vào một biện pháp đã kết thúc, vì vậy thời gian áp dụng Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước không nên kéo dài.

Tin liên quan