Ngành Giao thông vận tải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong dịp Tết

NGUYÊN LÊ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản số 429/BGTVT-TTr yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão.

Nganh Giao thong van tai thuc hien nghiem cong tac phong, chong tham nhung, tieu cuc trong dip Tet - Hinh anh 1
Ngành Giao thông vận tải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện Văn bản số 45/TTCP-C.IV ngày 10/01/2023 của Thanh tra Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Chỉ thị của 19- CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ quán triệt, chấp hành nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các nội dung có liên quan trong Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường quán triệt, chỉ đạo, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; theo dõi, nắm bắt tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp tặng quà, nhận quà, sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản trái quy định. 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nếu phát hiện trường hợp vi phạm thì báo cáo bằng văn bản, gửi về Bộ GTVT trước ngày 31/1/2023.

Tin liên quan