Hà Nội: Tập trung giải quyết 8-10 điểm ùn tắc giao thông trong năm 2022

PHẠM CÔNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Hà Nội đặt mục tiêu giảm từ 5-10% tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Tập trung giải quyết 8-10 điểm ùn tắc và không để ùn tắc kéo dài trên 30 phút, đồng thời xử lý các điểm có nguy cơ gây ùn tắc mới và điểm đen về tai nạn giao thông.

Thực hiện Kế hoạch năm An toàn giao thông 2022 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”. TP Hà Nội sớm xây dựng kế hoạch với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Hà Nội năm 2022.

Ha Noi: Tap trung giai quyet 8-10 diem un tac giao thong trong nam 2022 - Hinh anh 1
Hà Nội tập trung giải quyết 8-10 điểm ùn tắc và không để ùn tắc kéo dài trên 30 phút. 

Kế hoạch nhằm mục đích tạo được sự đồng thuận, thống nhất của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; gắn trách nhiệm của giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành có liên quan, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giảm thiểu ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông trên toàn địa bàn Thành phố và địa bàn từng quận, huyện, thị xã.

Bên cạnh đó, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông, đặc biệt là thực hiện tốt việc tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao quan trọng trên địa bàn Thành phố; phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, nhất là trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, lễ hội xuân Nhâm Dần và các kỳ nghỉ lễ khác trong năm 2022.

Kế hoạch còn nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội phải gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Hà Nội đặt mục tiêu giảm từ 5-10% tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Thành phố sẽ tập trung giải quyết 8-10 điểm ùn tắc và không để ùn tắc kéo dài trên 30 phút, đồng thời xử lý các điểm có nguy cơ gây ùn tắc mới và điểm đen về tai nạn giao thông.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, TP Hà Nội đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, chủ trì ban hành hướng dẫn tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022 theo chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”, triển khai tại các cấp ủy Đảng, các chi bộ.

UBND TP cũng giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành của Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác tổ chức giao thông trên địa bàn toàn Thành phố, giảm ùn tắc giao thông, bảo đảm an toàn giao thông. Xử lý, khắc phục các điểm đen về tai nạn giao thông do nguyên nhân hạ tầng. Thực hiện và đôn đốc các địa phương tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông; phối hợp với Công an TP Hà Nội tăng cường công tác xử phạt bằng hình ảnh theo thẩm quyền. Triển khai kế hoạch phục vụ vận tải hành khách đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, lễ hội xuân Nhâm Dần và các kỳ nghỉ lễ khác trong năm 2022, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân…

 

Tin liên quan