Đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm ATGT đường sắt ngang với đường bộ

 
Chia sẻ

Chiều 25/6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp nghe báo cáo của các cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Ông Hoàng Thế Tùng - Phó Vụ trưởng Vụ ATGT báo cáo tại cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Thế Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ ATGT cho biết, bố cục, nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định gồm 4 điều: Điều 1, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ; Điều 2, bãi bỏ các quy định của Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ; Điều 3 là điều khoản chuyển tiếp và Điều 4, hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

Theo ông Hoàng Thế Tùng, trong lĩnh vực đường bộ, dự thảo Nghị định giữ nguyên 17/38 điều; sửa đổi 21 điều với 39 hành vi, nhóm hành vi được sửa đỏi, mô tả lại; 55 hành vi, nhóm hành vi được bổ sung; 21 hành vi, nhóm hành vi được bổ sung, miêu tả lại theo dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86; tăng mức xử phạt đối với 50 hành vi, nhóm hành vi.

Trong lĩnh vực đường sắt, dự thảo giữ nguyên 5/31 điều; bổ sung 4 điều; sửa đổi, bổ sung 26 điều với 83 hành vi, nhóm hành vi được sửa đổi và 84 hành vi, nhóm hành vi được bổ sung để phù hợp với Luật Đường sắt năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó bổ sung 1 điều với các quy định đặc thù của đường sắt đô thị (Điều 48a) và sửa đổi, bổ sung các điểm, khoản có liên quan đến đường sắt đô thị; tăng mức xử phạt đối với 11 hành vi, nhóm hành vi trong đó có 7 hành vi thuộc nhóm hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, mức xử phạt vi phạm về nồng độ cồn, mức xử phạt vi phạm về nồng độ cồn cao nhất của người lái tàu, phụ tàu tương đương với mức xử phạt vi phạm về nồng độ cồn của người điều khiển xe ô tô (đến 40 triệu đồng).

Cũng theo ông Hoàng Thế Tùng, quan điểm xây dựng dự thảo Nghị định tuân thủ các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Giao thông đường bộ năm 2008, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các quy định của pháp luật liên quan. Bổ sung các hành vi vi phạm có nguy cơ mất ATGT đường bộ, đường sắt gây bức xúc trong dư luận xã hội và sửa đổi một số nội dung cho phù hợp với quy định của các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác bảo đảm TTATGT. Đồng thời quy định chế tài xử phạt tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm bảo đảm tính răn đe và khả thi khi thực hiện.

Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh lập biên bản xử lý trường hợp vi phạm dừng đỗ xe trái quy định trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, sau khi Luật Giao thông đường bộ được sửa đổi và ban hành sẽ kiến nghị Chính phủ tách thành hai nghị định riêng cho hai lĩnh vực đường bộ và đường sắt. Tinh thần theo chỉ đạo của Chính phủ phải nhanh chóng sửa đổi để Nghị định kịp với tình hình thực tế.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thu thập số liệu xử phạt vi phạm hành chính thời gian qua để thuyết minh cho đề xuất tăng nặng mức xử phạt, xây dựng báo cáo đánh giá tác động, trong đó cần dẫn chứng nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến rượu bia ma tuý thời gian qua.

Về mức phạt vi phạm nồng độ cồn và ma tuý, Bộ trưởng yêu cầu cần nghiên cứu tăng nặng mức xử phạt ngay ở vi phạm ở mức 1, trong đó mức xử phạt ít nhất phải bằng 50% khung cao nhất, mức hai bằng 2/3 và mức 3 phải kịch khung để đảm bảo tính răn đe. Đối với vi phạm mức 3 cần có những hình phạt bổ sung một số hình vi nghiêm trọng có thể nghiên cứu chuyển sang xử lý hình sự.

Bộ trưởng giao Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia rà soát lại các mức xử phạt trong dự thảo Nghị định 46, trong đó tổ chức các cuộc hội thảo, toạ đàm, lấy ý kiến nhân dân để tạo sự đồng thuận.

Đối với thẩm quyền xử phạt, Bộ trưởng yêu cầu nghiên cứu theo hướng: Thanh tra giao thông chỉ xử phạt đối với những hành vi vi phạm kết cấu hạ tầng như: xây dựng lấn chiếm hành lang giao thông. Đối với các hành vi liên quan đến vận tải nên giao cho công an xử phạt; nghiên cứu bổ sung một số hành vi để mở rộng tối đa quyền xử phạt của công an, tránh có nhiều lực lượng trên đường, gây chồng chéo trong xử phạt.

Đối với xử phạt nguội, Bộ trưởng yêu cầu chia là hai nhóm để xử phạt: Nhóm thứ nhất là những hành vi vi phạm xác định không cần độ chính xác cao, chỉ cần qua camera phát hiện dừng đỗ trái phép hay vượt đèn đỏ công an có thể xử phạt ngay. Đối với những hành vi vi phạm cần xác định thêm, nếu xác định được thêm hành vi vi phạm thì xử phạt, đảm bảo toàn bộ hành vi vi phạm được xử phạt. Trong đó, cần chú ý kết nối dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình với ngành công an để xử phạt. Đối với mức xử phạt trong lĩnh vực đường sắt, đề nghị nâng mức phạt ngang với mức xử phạt trong lĩnh vực đường bộ.

Theo Bộ Giao thông vận tải

Tin liên quan