Bộ GTVT đề nghị làm dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Thái Nguyên và UBND tỉnh Tuyên Quang về việc hỗ trợ hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn.

Bo GTVT de nghi  lam du an duong Ho Chi Minh doan Cho Chu - Nga ba Trung Son - Hinh anh 1
Bộ GTVT đề nghị  làm dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn. 

Bộ GTVT đã phối hợp với các địa phương tổ chức lập và hoàn thành báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn.

Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của các địa phương triển khai thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo Nghị định 83/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018.


Tuy nhiên, hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng cho dự án vẫn chưa hoàn thành nên Bộ GTVT chưa thể phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để triển khai các thủ tục tiếp theo, dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ hoàn thành dự án theo yêu cầu của Quốc hội.

Để sớm hoàn thiện công tác thẩm định, trình duyệt chủ trương đầu tư, đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án vào năm 2025, Bộ GTVT đề nghị UBND hai tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Ban QLDA đường Hồ Chí Minh sớm hoàn thành hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt tạo điều kiện sớm triển khai dự án.

Nhằm mục tiêu nối thông tuyến đường Hồ Chí Minh theo các Nghị quyết 38/2004, Nghị quyết 66/2013 của Quốc hội về thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư, xây dựng đường Hồ Chí Minh, Bộ GTVT đã giao Ban QLDA đường Hồ Chí Minh lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn tại Quyết định 1904 ngày 11/10/2019.

Tin liên quan