Đảm bảo an toàn giao thông trên QL1A và QL51 qua tỉnh Đồng Nai

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Chi nhánh BOT 319 Sông Phan - Tổng công ty 319; Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận phối hợp với Khu QLĐB IV triển khai thực hiện ngay, bảo đảm ATGT, an ninh trật tự trên các đoạn tuyến quản lý; giao Khu QLĐB IV phối hợp, đôn đốc, giám sát việc thực hiện của Nhà đầu tư/ Doanh nghiệp dự án.

Dam bao an toan giao thong tren QL1A va QL51 qua tinh Dong Nai - Hinh anh 1
Đảm bảo an toàn giao thông trên QL1A và QL51 qua tỉnh Đồng Nai. 

Ông Nguyễn Xuân Cường, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trước đề nghị của Ban ATGT tỉnh Đồng Nai về công tác bảo đảm giao thông trên QL.1, QL.51, tỉnh Đồng Nai, sau khi xem xét cụ thể như sau:

Về tổ chức phân làn giao thông trên QL.1 trên cơ sở ý kiến của UBND tỉnh Đồng Nai tại Văn bản số 9530/UBND-THNC ngày 13/9/2022. Cục ĐBVN đã có Văn bản số 2260/CĐBVN-QLBTKCHTGT ngày 27/12/2022 thỏa thuận hồ sơ thiết kế và kinh phí tổ chức phân làn giao thông và khôi phục, điều chỉnh vạch sơn thuộc Dự án cải tạo nền, mặt đường QL.1 đoạn Phan Thiết - Đồng Nai theo hình thức hợp đồng BOT; Văn bản số 60/CĐBVN-QLBTKCHTGT ngày 05/01/2023 yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận phối hợp với Khu QLĐB IV và các cơ quan chức năng của địa phương rà soát hiện trạng tổ chức giao thông (phân làn); hiện trạng các hạng mục công trình lập hồ sơ sửa chữa khắc phục các tồn tại, bất cập.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Chi nhánh BOT 319 Sông Phan - Tổng công ty 319; Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận phối hợp với Khu QLĐB IV triển khai thực hiện ngay, bảo đảm ATGT, an ninh trật tự trên các đoạn tuyến quản lý; giao Khu QLĐB IV phối hợp, đôn đốc, giám sát việc thực hiện của Nhà đầu tư/ Doanh nghiệp dự án.


Về xử lý điểm đen TNGT, điểm tiềm ẩn TNGT trên Quốc lộ 51 đoạn từ Km0+900 - Km73+600. Ngày 06/3/2023, Cục Đường bộ Việt Nam đã có Văn bản số 1243/CĐBVNQLBTKCHTGT giao Khu QLĐB IV chỉ đạo, thỏa thuận chi phí để BVEC tổ chức thực hiện đảm bảo giao thông sau khi tạm dừng thu phí thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng QL.51 theo hình thức hợp đồng BOT. Đề nghị Khu QLĐB IV, BVEC khẩn trương triển khai thực hiện.

Đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV, Công ty Cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các yêu cầu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) tại Văn bản số 5950/TCĐBVN-ATGT ngày 28/9/2022 bảo đảm ATGT đoạn tuyến. Trong thời gian chờ triển khai các thủ tục có liên quan, đề nghị Khu QLĐB IV, BVEC tăng cường thực hiện công tác bảo đảm giao thông trên tuyến trong công tác quản lý, BDTX theo đúng yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số 853/CĐBVN-QLBTKCHTGT ngày 16/02/2023. Đồng thời, đề nghị Ban ATGT tỉnh Đồng Nai quan tâm, chia sẻ, phối hợp trong công tác bảo đảm ATGT trên tuyến QL.51 trong thời gian triển khai các thủ tục kết thúc hợp đồng BOT, bàn giao chính thức dự án về Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, khai thác và bảo trì.

Tin liên quan