Xử lý nghiêm các trường hợp đấu nối trái phép vào quốc lộ

NGUYÊN LÊ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố và Cục Đường bộ VN về việc quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên hệ thống quốc lộ.

Xu ly nghiem cac truong hop dau noi trai phep vao quoc lo - Hinh anh 1
Lực lượng chức năng rào đóng đường nhánh trái phép đấu nối vào Quốc lộ 1 bằng hộ lan mềm.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường bộ VN khẩn trương kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên hệ thống quốc lộ, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm, hành lang an toàn đường bộ. Đồng thời, kiểm tra thực tế quản lý trên các tuyến quốc lộ, xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp đấu nối không tuân thủ theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GTVT trong tháng 3/2023.

Bộ GTVT cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở GTVT và các đơn vị liên quan phối hợp trong hoạt động kiểm tra của Bộ GTVT, đảm bảo việc quản lý kết cấu hạ tầng đúng quy định.

Theo Bộ GTVT, thời gian qua Bộ đã nhận được một số Quyết định của UBND các tỉnh về việc phê duyệt các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh.

Bộ GTVT cho biết, Nghị định số 117/2021 của Chính phủ quy định: UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt các điểm đấu nối vào quốc lộ phù hợp với các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ nguyên tắc, yêu cầu đấu nối theo quy định của Bộ trưởng Bộ GTVT; chịu trách nhiệm về việc thực hiện đấu nối bảo đảm giao thông an toàn và khả năng thông hành của tuyến đường.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 117/2021, Thông tư số 39/2021 của Bộ GTVT và Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ GTVT giao Cục Đường bộ VN tổng hợp, rà soát quyết định phê duyệt các điểm đấu nối vào quốc lộ của UBND các tỉnh đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Cục Đường bộ báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp đấu nối vào quốc lộ không tuân thủ theo quy định hoặc xem xét điều chỉnh, bổ sung nhằm đảm bảo ATGT trên quốc lộ.

Tin liên quan