Địa phương có thể khai thác dữ liệu hình ảnh trên xe kinh doanh vận tải

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa cung cấp 2 tài khoản cho Sở GTVT các tỉnh, thành phố để truy cập vào hệ thống giám sát hình ảnh từ camera trên ô tô kinh doanh vận tải nhằm phục vụ công tác khai thác, sử dụng dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên ô tô theo quy định.

Từ ngày 1/1/2022, các phương tiện kinh doanh vận tải lắp camera giám sát đã thực hiện truyền dữ liệu về hệ thống giám sát hình ảnh từ camera trên phương tiện kinh doanh vận tải của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Từ nay đến ngày 15/3/2022, Sở GTVT các tỉnh, thành phố có thể truy cập và sử dụng thử nghiệm để có ý kiến góp ý, hoàn thiện phần mềm trước khi chính thức đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu Sở GTVT các tỉnh, thành phố chỉ đạo, giao quản lý tài khoản và gắn trách nhiệm cho người được cấp tài khoản thực hiện chế độ bảo mật tài khoản theo quy định.

Đồng thời, thực hiện khai thác, sử dụng dữ liệu để phục vụ công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải đảm bảo không để lộ, lọt, phát tán thông tin dữ liệu hình ảnh và bảo mật dữ liệu theo đúng quy định.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, việc cung cấp tài khoản cho Sở GTVT các tỉnh, thành phố để khai thác, sử dụng dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên ô tô kinh doanh vận tải phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về hoạt động vận tải bằng xe ô tô theo quy định tại Nghị định 10/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô và Thông tư 12/2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Được biết, từ ngày 1/1/2022, các phương tiện kinh doanh vận tải lắp camera giám sát đã thực hiện truyền dữ liệu về hệ thống giám sát hình ảnh từ camera trên phương tiện kinh doanh vận tải của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; hiện, đã có hơn 100.000 xe truyền tải dữ liệu về hệ thống.

Tin liên quan