Lái tàu tuyến Nhổn - ga Hà Nội luyện tay nghề

Lái tàu tuyến Nhổn - ga Hà Nội luyện tay nghề

Giaothonghanoi - Để phục vụ cho việc vận hành đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội trong năm 2024, đội ngũ lái tàu và toàn bộ nhân viên của tuyến đã được đào tạo thực tế và bước vào vận hành thử.
Đào tạo 50 lái tàu vận hành tuyến đường sắt Nhổn – ga Hà Nội

Đào tạo 50 lái tàu vận hành tuyến đường sắt Nhổn – ga Hà Nội

Giaothonghanoi - Nhằm phục vụ cho việc vận hành đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội trong năm 2024, từ ngày 19/2/2024, chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn hỗ trợ vận hành tiến hành đào tạo thực tế (RAMP-UP). Để vận hành tuyến đường sắt này, cần đến 38 lái tàu trên tuyến và 12 nhân sự lái thử và dồn tàu.