Công nghiệp hỗ trợ nội địa với thách thức sản xuất xe điện

Công nghiệp hỗ trợ nội địa với thách thức sản xuất xe điện

Giaothonghanoi - Dù đã có hướng liên quan đến chuyển từ ô tô sử dụng động cơ đốt trong sang điện theo đúng lộ trình của Chính phủ nhằm phát triển ngành ô tô nội địa, thế nhưng nền công nghiệp hỗ trợ trong nước còn một khoảng cách rất xa so với mặt bằng thế giới.