Đồng bộ giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Đồng bộ giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Giaothonghanoi - Ngay từ đầu năm 2019, Ủy ban ATGT Quốc gia đã có những chỉ đạo sát sao; Hà Nội cũng tích cực vào cuộc với nhiều giải pháp đồng bộ, tuy nhiên, để công tác đảm bảo trật tự, ATGT đạt hiệu quả cao cần thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp.