Không có chuyện “thổi tuổi” cầu phao Lương Phúc để xin vốn

Không có chuyện “thổi tuổi” cầu phao Lương Phúc để xin vốn

Giaothonghanoi - Chủ trương chung của TP cũng như của ngành GTVT Hà Nội là thay thế tất cả các công trình cầu yếu, cầu tạm trên địa bàn bằng công trình cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu để phục vụ giao thông và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.