Hơn 3.200 phương tiện bị thu hồi phù hiệu do chạy quá tốc độ nhiều lần trong tháng

Hơn 3.200 phương tiện bị thu hồi phù hiệu do chạy quá tốc độ nhiều lần trong tháng

Giaothonghanoi - Trong 2 tháng đầu năm, các sở GTVT đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với 3.124 phương tiện (đối với các trường hợp vi phạm tốc độ từ 05 lần/1000 km trở lên/tháng); thực hiện chấn chỉnh, nhắc nhở đối với 8.361 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, vi phạm quá thời gian lái xe, vi phạm không truyền dữ liệu.