Bảo đảm hoạt động vận chuyển hàng hóa thuận lợi gắn với an toàn phòng, chống dịch

THỂ NY
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3222/UBND-ĐT về thực hiện Thông báo số 495-TB/TU ngày 20/9/2021 của Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố và Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới.

Ảnh minh hoạ. 

Theo đó, UBND thành phố giao các sở, ngành: Giao thông Vận tải, Công an thành phố, Công Thương, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới lĩnh vực vận tải; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải về việc bảo đảm hoạt động vận chuyển, lưu thông, phân phối hàng hóa được thuận lợi, thông suốt và an toàn phòng, chống dịch.

Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, các sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan rà soát, tổ chức lại hoạt động vận tải; quản lý, điều phối hoạt động vận chuyển, giao nhận hàng hóa, bưu gửi bằng xe mô tô, xe 2 bánh phù hợp với tình hình thực tiễn công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh; bảo đảm công tác vận chuyển, cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân được thuận lợi, không gây ùn tắc giao thông...

Các sở, ngành nêu trên căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp quản lý người giao hàng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng xe mô tô, xe 2 bánh có ứng dụng công nghệ và người giao hàng bảo đảm hoạt động đúng mục đích, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch của trung ương và thành phố Hà Nội.

Tin liên quan