Bộ Công Thương bổ sung một số quy định mới về kinh doanh xăng dầu

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Từ ngày 2/1/2022 sẽ áp dụng một số quy định mới trong kinh doanh xăng dầu như quy định về điều hành giá xăng dầu.


Bo Cong Thuong bo sung mot so quy dinh moi ve kinh doanh xang dau - Hinh anh 1
Bộ Công Thương đã có những quy định mới về kinh doanh xăng dầu. 

Bộ Công Thương vừa bổ sung một số quy định mới trong kinh doanh xăng dầu như quy định về điều hành giá xăng dầu; về thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ và đăng ký hạn mức tổng nguồn xăng dầu tối thiểu hàng năm. Đây là các quy định mới tại Thông tư 17/2021/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, Thông tư 17 bổ sung quy định về “Điều hành giá xăng dầu” như sau: bổ sung quy định về "Điều hành giá xăng dầu" như sau: Các mặt hàng xăng dầu nhà nước công bố giá cơ sở là những mặt hàng xăng, dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường gồm xăng sinh học, xăng khoáng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut. Bộ Công Thương xác định từng mặt hàng xăng, dầu tiêu dùng nhiều nhất thuộc các nhóm mặt hàng xăng sinh học, xăng khoáng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut để thực hiện công bố giá cơ sở.

Để đảm bảo nguồn cung trong nước, Thông tư quy định rõ về việc báo cáo lượng xăng dầu sản xuất trong nước.
Cụ thể, theo định kỳ (trước ngày 29 của tháng cuối Quý), thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu báo cáo sản lượng bán xăng dầu trong nước theo từng chủng loại trong kỳ từ ngày 21 tháng trước liền kề tháng đầu tiên của Quý đến ngày 20 tháng cuối Quý về Bộ Công Thương để tổng hợp tính toán, xác định tỷ trọng (%) sản lượng xăng dầu từ nguồn trong nước và nhập khẩu trong công thức giá cơ sở.


Thông tư này cũng hướng dẫn về đăng ký hạn ngạch xăng dầu. Đó là, trước ngày 15-11 hàng năm, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu gửi hồ sơ đăng ký hạn mức tổng nguồn xăng dầu tối thiểu của năm kế tiếp theo quy định về Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước).

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của thương nhân, căn cứ nhu cầu xăng dầu của nền kinh tế quốc dân và đăng ký của thương nhân, Bộ này sẽ giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu phục vụ tiêu thụ nội địa cả năm theo cơ cấu chủng loại cho từng thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Trường hợp không phân giao hạn mức tổng nguồn xăng dầu tối thiểu, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Theo đó, Thông tư này bổ sung nội dung về “Thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ”. Cụ thể, thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ là thiết bị bao gồm đồng hồ đo xăng dầu và thùng chứa xăng, dầu có sức chứa tĩnh tại nhiệt độ thực tế không quá 200 lít/thiết bị.

Bên cạnh đó thì, Thông tư này bổ sung nội dung về “Thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ”. Cụ thể, thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ là thiết bị bao gồm đồng hồ đo xăng dầu và thùng chứa xăng, dầu có sức chứa tĩnh tại nhiệt độ thực tế không quá 200 lít/thiết bị.

Thiết bị này được đặt tại các điểm bán xăng dầu cố định đã đăng ký với cơ quan chức năng, đã được kiểm soát về đo lường và an toàn phòng cháy chữa cháy và các yêu cầu khác.

Theo hướng dẫn mới, địa bàn được phép hoạt động của thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ là những huyện theo danh mục kèm theo Quyết định số 964/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định này.

HỒNG ĐỨC

Tin liên quan