Bộ GTVT hướng dẫn hoạt động vận tải thích ứng với dịch Covid-19

NHẬT NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa có Quyết định số 359/QĐ-BGTVT hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 3 lĩnh vực: Đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.


 Ảnh minh hoạ.

Theo Bộ GTVT, hướng dẫn mới này áp dụng đối với hoạt động vận tải của 3 lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; Đồng thời bảo đảm vận tải hàng hóa liên tỉnh lưu thông, tổ chức vận tải hành khách công cộng liên tỉnh phù hợp với tình hình diễn biến dịch Covid-19.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng kiểm soát dịch, đơn vị kinh doanh vận tải của 3 lĩnh vực, đơn vị vận tải nội bộ; Bến xe, trạm dừng nghỉ trên đường bộ; Cảng biển; Cảng, bến thủy nội địa; Đầu mối xếp dỡ hàng hóa khác.

Cùng đó áp dụng với người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ trên phương tiện, người đi theo phương tiện (đối với vận tải hàng hóa, vận tải người nội bộ, chở công nhân, chuyên gia) và hành khách tham gia giao thông bằng phương tiện vận tải 3 lĩnh vực; Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải.

Hoạt động vận tải đường bộ (bao gồm cả hoạt động vận tải nội bộ), vận tải đường thủy nội địa, hàng hải trên địa bàn có dịch ở cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 được phép hoạt động nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Y tế và y tế địa phương.

Người điều khiển phương tiện (lái xe, phụ xe, nhân viên bốc xếp đi theo xe; Lái tàu, thủy thủ, nhân viên bốc xếp đi theo tàu), hành khách tham gia giao thông 3 lĩnh vực trên phải đáp ứng các yêu cầu: Tuân thủ “Thông điệp 5K”; Khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế; Thực hiện xét nghiệm y tế, cách ly y tế theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Y tế và y tế địa phương.

Đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, bến xe khách, trạm dừng nghỉ trên đường bộ, cảng biển, cảng, bến thủy nội địa, đầu mối xếp dỡ hàng hóa khác trên địa bàn có dịch ở cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 được phép hoạt động nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Y tế và y tế địa phương.

Trường hợp Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế ban hành quy định mới về phòng, chống dịch Covid-19 đối với các đối tượng áp dụng tại Hướng dẫn tạm thời này thì thực hiện theo quy định mới.

Tin liên quan