Bộ GTVT hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022

NGUYỄN MINH
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Mới đây, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc về việc tổ chức các hoạt động của Bộ GTVT hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

Bo GTVT huong ung Ngay chuyen doi so quoc gia nam 2022 - Hinh anh 1
Bộ GTVT hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022. 

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản hướng dẫn triển khai của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ GTVT yêu cầu các các cơ quan, đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động phù hợp.

Trong đó yêu cầu triển khai các sáng kiến số trong lĩnh vực GTVT mà người dân, doanh nghiệp là đối tượng thụ hưởng như: Giảm mức phí thanh toán trực tuyến các dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân, doanh nghiệp; phát động các sáng kiến khuyến mại, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng vận tải số trong lĩnh vực đơn vị mình quản lý,...

Đồng thời phối hợp tổ chức hoặc tổ chức tại đơn vị mình các hoạt động thể thao nhằm phát động phong trào thể thao cộng đồng với tinh thần khỏe trong môi trường thực để khỏe trong môi trường số; lồng ghép thông điệp về Ngày Chuyển đổi số trong mỗi hoạt động.

Mặt khác, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT cần hiển thị bộ nhận diện biểu trưng của Ngày Chuyển đổi số quốc gia (đăng tải tại Cổng thông tin chuyển đổi số quốc gia, tại địa chỉ http://dx.gov.vn) trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.


Trước đó, ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505 về Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Quyết định nêu rõ, ngày 10/10 hàng năm được lựa chọn là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là "Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân".

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm nay tập trung vào phát động những sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng kết quả do chuyển đổi số mang lại.

Theo mục tiêu của "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" và "Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030", cơ bản năm 2025, phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả hiệu lực hoạt động; phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số.

Mục tiêu năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.

Tin liên quan