Bộ GTVT ra “tối hậu thư” cho các dự án giao thông chậm quyết toán

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa ban hành Chỉ thị 05/CT-BGTVT về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Theo Bộ GTVT, thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 27/2013/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành, Bộ đã triển khai các giải pháp đồng bộ, nên công tác quyết toán dự án hoàn thành được chú trọng. Kết quả công tác quyết toán dự án hoàn thành đạt khối lượng rất lớn.

Tuy nhiên, còn nhiều đơn vị chậm lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. Một số dự án chưa được quyết toán dứt điểm toàn bộ dự án, nhất là các dự án ODA và BOT cũng như công tác quyết toán giải phóng mặt bằng ở các địa phương. Việc xử lý, chấp hành kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán nhà nước còn chậm trễ, chưa triệt để.

Các dự án BOT chưa hoàn thành quyết toán. Ảnh: V.LONG (Theo phapluatplus.vn)

Nguyên nhân là do một số chủ đầu tư, nhà đầu tư, Ban quản lý dự án chưa quan tâm đúng mức, chưa chú trọng rà soát, hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định quản lý đầu tư xây dựng.

Một số dự án sử dụng vốn nước ngoài chưa duyệt phần bổ sung, phát sinh hạng mục, chưa ghi thu, ghi chi phần vốn vay xác định chênh lệch tỷ giá và chưa điều chỉnh tổng mức đầu tư vượt, chưa có hồ sơ quyết toán theo quy định. Một số dự án BOT chưa trình quyết toán toàn bộ, hoặc đã trình nhưng chưa đầy đủ thủ tục quản lý đầu tư xây dựng nên chưa đủ điều kiện thỏa thuận quyết toán.
Để khắc phục tình trạng trên, Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư, nhà đầu tư, Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc chậm trình quyết toán, chậm hoàn tất các thủ tục quản lý đầu tư, hồ sơ quyết toán không đảm bảo theo quy định dẫn đến không được thỏa thuận, phê duyệt quyết toán.

Bên cạnh đó, cần tăng cường nhân lực, tập trung cho công tác quyết toán dự án hoàn thành, xử lý dứt điểm các vướng mắc tồn tại, lập trình quyết toán toàn bộ dự án theo đúng quy định.
Xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý có tồn tại về quyết toán. Đưa nội dung thực hiện quyết toán vào hợp đồng khi lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng theo quy định làm căn cứ xử phạt vi phạm;…
Ngoài ra, các cơ quan tham mưu khác của Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các cục quản lý chuyên ngành cũng được chỉ đạo thực hiện các nội dung cụ thể nhằm xử lý dứt điểm thực trạng trên.
Bộ GTVT lưu ý, chậm nhất năm 2021 phải trình quyết toán dứt điểm toàn bộ các phần còn lại chưa được thoả thuận quyết toán của toàn bộ các dự án BOT. Sau thời gian trên, nếu không trình quyết toán các chi phí chưa được thoả thuận quyết toán về cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ban quản lý dự án tự chịu trách nhiệm về giá trị không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thoả thuận quyết toán.
Đối với các dự án sử dụng vốn nước ngoài, vốn vay, vốn ngân sách nhà nước, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án hoàn tất các thủ tục quản lý đầu tư, trình duyệt các bổ sung phát sinh, trình điều chỉnh tổng mức đầu tư, trình cấp có thẩm quyền xử lý các tồn tại, chậm nhất trong năm 2021, phải hoàn tất các thủ tục quản lý đầu tư, quyết toán các chi phí tư vấn, chi phí khác. Khẩn trương trình quyết toán các nội dung còn lại của dự án chậm nhất trước tháng 6/2022.
Đối với việc giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và chủ đầu tư bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án đã hoàn thành. Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án phải báo cáo cụ thể về quyết toán dự án hoàn thành. Trong đó, nêu rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và cam kết thời hạn khắc phục nhất là chậm từ 12 tháng trở lên. 
Vụ Kế hoạch đầu tư báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định không giao dự án mới cho chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án không khắc phục được việc nộp báo cáo quyết toán chậm từ 24 tháng trở lên, không bố trí kế hoạch vốn cho dự án nếu không khắc phục được nộp báo cáo quyết toán chậm từ 12 tháng trở lên.

 

Thảo Nguyên

Tin liên quan