Bổ sung 10 bến cảng mới vào danh mục các cảng biển Việt Nam

THỂ NY
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Giao thông Vận tải vừa có Quyết định số 552/QĐ-BGTVT về việc công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam.

Bộ Giao thông Vận tải công bố thêm 10 bến cảng biển mới.

Theo quyết định này, 10 bến cảng mới được bổ sung vào danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam, nâng tổng số bến cảng toàn quốc lên con số 296.

Các bến cảng mới được bổ sung gồm:

- Bến cảng Nosco thuộc cảng biển Quảng Ninh

- Bến cảng tổng hợp Long Sơn thuộc cảng biển Nghi Sơn

- Bến cảng Xăng dầu Hải Hà - Quảng Trị (Quảng Trị)

- Bến cảng Dầu khí quốc tế Pacific Petro (Tiền Giang)

- Bến cảng Tân cảng Giao Long (Bến Tre)

- Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2 (Trà Vinh)

- Bến cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link ( thuộc cảng biển Vũng Tàu)

- Bến cảng Tổng hợp Cái Mép (thuộc cảng biển Vũng Tàu)

- Bến cảng VIMC Đình Vũ (Hải Phòng)

- Bến cảng chuyên dùng FGG (Hải Phòng).

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thực hiện quản lý, khai thác bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định của pháp luật, hàng năm tổ chức cập nhật, trình Bộ Giao thông Vận tải công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định.

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông của Bộ có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong tổ chức quản lý, khai thác và công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định.

Tin liên quan