Bổ sung thêm nhiều đối tượng được sử dụng xe ô tô công phục vụ công tác chung

THANH TRUNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Tài chính vừa thông báo lấy ý kiến góp ý của Nhân dân với dự thảo lần 2 Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, đã được sửa đổi, bổ sung sau khi tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, địa phương tại Hội nghị trực tuyến ngày 23/9/2022. Theo đó, dự thảo đề xuất bổ sung thêm đối tượng được sử dụng xe ô tô công phục vụ công tác chung.

Bo sung them nhieu doi tuong duoc su dung xe o to cong phuc vu cong tac chung - Hinh anh 1
Bổ sung thêm nhiều đối tượng được sử dụng xe ô tô công phục vụ công tác chung 

Cụ thể, các đối tượng sau đây được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung để thực hiện chức trách, nhiệm vụ được cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước giao (không sử dụng để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại):

a) Phó Tổng cục trưởng và tương đương;

b) Vụ trưởng và tương đương; Phó Vụ trưởng và tương đương;

c) Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh);

d) Giám đốc, Phó Giám đốc sở và tương đương cấp tỉnh;

đ) Ủy viên (Thành viên) Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc các Tập đoàn kinh tế; Giám đốc, Phó giám đốc và các chức danh tương đương tại doanh nghiệp Nhà nước.

e) Bí thư Huyện ủy, Quận ủy, Thành ủy, Thị ủy; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Quận ủy, Thành ủy, Thị ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện.


g) Cán bộ, công chức, viên chức được giao thực hiện nhiệm vụ đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

h) Cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan, đơn vị cử đi công tác.

Như vậy, so với quy định tại dự thảo lần 1 thì dự thảo lần 2 bổ sung thêm các đối tượng được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung gồm: 

1. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh); 

2. Giám đốc, Phó Giám đốc sở và tương đương cấp tỉnh; 

3. Bí thư Huyện ủy, Quận ủy, Thành ủy, Thị ủy; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Quận ủy, Thành ủy, Thị ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện; 

4. Cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan, đơn vị cử đi công tác.

Các đối tượng quy định trên được bố trí xe ô tô phục vụ công tác chung hoặc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê dịch vụ xe ô tô khi đi công tác. Việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô, thuê dịch vụ xe ô tô thực hiện theo quy định tại Điều 20, Điều 21 Nghị định này.

Ngoài số xe ô tô đã được xác định theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định này, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh) xem xét, quyết định định mức xe ô tô bán tải phục vụ công tác chung cho các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng chống cháy rừng, phòng chống dịch bệnh trong nông nghiệp thuộc phạm vi quản lý của địa phương đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Tin liên quan