Công tác giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Giao thông ra sao?

QUÝ NGUYỄN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có báo cáo về công tác giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2021 với nhiều bứt phá trong giải ngân vốn đầu tư công.

 Cao tốc Bắc - Nam là dự án giao thông trọng điểm đang có tốc độ giải ngân tốt.

Cụ thể, tính đến ngày 22/6/2021, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thuộc Bộ GTVT đã giải ngân được khoảng 14.808 tỷ đồng, đạt 34,9% kế hoạch cả năm. Trong khi đó, ước tính tỷ lệ giải ngân bình quân chung khối các bộ, ngành Trung ương đến hết tháng 6/2021 theo tính toán của Bộ Tài chính là 22,02%.

Bộ GTVT khẳng định sẽ chỉ đạo quyết liệt để phấn đấu giải ngân lũy kế tới hết tháng 6/2021 đạt 17.311 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch cả năm. Cơ quan này dự kiến, hết tháng 6/2021 sẽ đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn so với bình quân chung cả nước và cao hơn tỷ lệ giải ngân cùng kỳ năm 2020 (khoảng 6%).

Tuy nhiên, Bộ GTVT không quên lưu ý, giá trị giải ngân chủ yếu vẫn là ứng hợp đồng, thanh toán nợ đọng, thu hồi vốn ứng trước cho các doanh nghiệp và địa phương, phần giải ngân cho khối lượng thi công chưa cao.

Được biết, tổng kế hoạch năm 2021 của Bộ GTVT khoảng 43.401 tỷ đồng, gồm: 42.996 tỷ đồng kế hoạch năm và khoảng 405 tỷ đồng kế hoạch kéo dài. Đến nay, Bộ GTVT đã có các quyết định giao chi tiết 42.009 tỷ đồng, đạt 97,7% kế hoạch thủ tướng Chính phủ giao, so với bình quân chung cả nước mới giao chi tiết được 88% kế hoạch.

Cũng trong báo cáo về công tác giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ GTVT cập nhập kết quả giải ngân tại một số dự án trọng điểm. Trong đó, tại 11 dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc – Nam hiện đã điều chuyển bổ sung 1.637 tỷ đồng đảm bảo đủ vốn triển khai 02 dự án mới chuyển sang đầu tư công (QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu). Bộ GTVT dự kiến tháng 6 giải ngân được 2.424 tỷ đồng, lũy kế tới hết tháng 6/2021 giải ngân được 6.935/14.981 tỷ đồng, đạt 46,3% kế hoạch. Công tác giải ngân cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Tại Dự án đường bộ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ hiện có tiến độ giải ngân tốt, đã được điều chuyển bổ sung 647 tỷ đồng kế hoạch, dự kiến tháng 6 giải ngân được 88 tỷ đồng, lũy kế tới hết tháng 6/2021 giải ngân 900/1.811 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch. Công tác giải ngân cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Đánh giá về những khó khăn đối với nhiệm vụ giải ngân 6 tháng cuối năm của Bộ GTVT, ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư, Bộ GTVT cho biết: “Các dự án mới bắt đầu triển khai cuối năm 2020 hiện nay mới đang triển khai các hạng mục phần nền, móng nên giá trị thanh toán, giải ngân không nhiều; một số dự án ODA đang hoàn thiện thủ tục phê duyệt TKKT, quá trình đấu kéo nên chưa triển khai thi công; tiềm ẩn nguy cơ giải ngân không đáp ứng tiến độ đã đề ra, khi mùa mưa bão đang đến gần; biến động giá vật liệu tăng cao (đặc biệt là giá vật liệu thép xây dựng tăng 40-50% trong thời gian gần đây) dẫn đến việc các nhà thầu có biểu hiện thi công cầm chừng. Bên cạnh đó, ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trong năm 2021 tiếp tục có tác động tới công tác tổ chức thi công tại hiện trường..”.

 

Tin liên quan