Đẩy mạnh Chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải

THỂ NY
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông vừa ký văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành đẩy mạnh việc xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, đảm bảo chất lượng. Ảnh minh hoạ 

Văn bản do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông ký cho biết, việc triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số Bộ GTVT thời gian qua đã đạt được một số kết quả nổi bật. Tuy nhiên, tiến độ triển khai các dự án đầu tư CNTT còn chậm.

Một số chỉ tiêu về xây dựng Chính phủ điện tử chưa đạt được theo yêu cầu đề ra, chưa gắn với trách nhiệm cơ quan có thẩm quyền. Các cơ quan, đơn vị chưa kịp thời phát hiện vấn đề, còn lúng túng trong triển khai và chưa tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm.

"Để hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2022, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác định xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần phải ưu tiên thực hiện để hình thành dữ liệu phục vụ công tác quản lý và cải cách hành chính.

Trên cơ sở các chỉ đạo chung của Chính phủ và của Bộ, các cơ quan, đơn vị phải chủ động, tích cực hơn nữa trong triển khai các nhiệm vụ được giao, đặc biệt chủ động nguồn vốn đầu tư của đơn vị. Thường xuyên theo dõi, bám sát các chỉ đạo mới của Chính phủ và của Bộ để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện của đơn vị nhằm đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu”, Thứ trưởng yêu cầu.

Trên cơ sở kế hoạch chung của Bộ, Tổng cục, các Cục phải xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, phân công đầu mối cụ thể và ưu tiên nguồn lực để triển khai theo đúng thời hạn yêu cầu đối với các nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Cùng đó tích cực triển khai các dự án CNTT đã được phê duyệt chủ trương đầu tư; Chủ động rà soát nội dung, phạm vi công việc nhằm đáp ứng yêu cầu trong quản lý, điều hành gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Trong quá trình thực hiện cần đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu, ứng dụng đang có, từ đó xác định mô hình, khung tổng thể và lộ trình triển khai phù hợp với kiến trúc Chính phủ điện tử và kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử Bộ GTVT.

Đồng thời rà soát, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng quy chế quản lý, vận hành, khai thác các sản phẩm (ứng dụng, cơ sở dữ liệu…) hình thành từ dự án, đảm bảo triển khai phù hợp với thực tế và hiệu quả lâu dài. Chủ động phối hợp với Trung tâm CNTT trong quá trình triển khai, đảm bảo tổng thể chung trong xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ GTVT và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ.

Tin liên quan