Dịp lễ 30/4 - 1/5, đường sắt chạy lại những tuyến nào?

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Để đáp ứng nhu cầu của hành khách trong tình hình dịch bệnh Covid-19 tạm thời được kiểm soát, ngành Đường sắt sẽ chạy lại hơn 10 đôi tàu trên các tuyến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Cả nước sẽ có 10 đôi tàu hoạt động trong dịp lễ 30/4 - 1/5

Khu vực phía Bắc, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội thông báo, trong dịp 30/4 và 1/5 sẽ chạy lại một số đôi tàu trên các tuyến. Tuyến Hà Nội - Thanh Hóa, ngày 30/4 chạy tàu TH1 tại Hà Nội 7h55, đến Thanh Hóa 11h32. Ngày 3/5 chạy tàu TH2 tại Thanh Hóa lúc 13h40, đến Hà Nội 17h30.

Tuyến Hà Nội - Yên Trung, ngày 29, 30/4 chạy tàu NA3 tại Hà Nội lúc 23h05, đến Yên Trung 6h38. Ngày 2/5/2020 chạy tàu NA4 tại Yên Trung 21h55, đến Hà Nội 6h28. Ngày 3/5/2020 chạy tàu NA4 tại Yên Trung 21h55, đến Giáp Bát 6h00.

Tuyến Hà Nội - Đồng Hới, ngày 29, 30/4/2020 chạy tàu QB1 tại Hà Nội 21h00, đến Đồng Hới 7h28. Ngày 2, 3/5/2020 chạy tàu QB2 tại Đồng Hới 17h00, đến Hà Nội 4h25.

Tuyến Hà Nội - Đồng Đăng, ngày 29/4 đến 3/5/2020 chạy tàu ĐĐ5/ĐĐ6. Tàu ĐĐ5 chạy tại Long Biên ngày 29/4 lúc 7h16, đến Đồng Đăng 11h40. Ngày 30/4 đến 3/5/2020, tàu ĐĐ5 chạy tại Hà Nội 7h08; tàu ĐĐ6 chạy tại Đồng Đăng 15h10, đến Hà Nội 19h45.

Tuyến Hà Nội - Quán Triều, ngày 29/4 đến 3/5/2020 chạy tàu QT1 tại Long Biên 16h30, đến Quán Triều 18h30. Ngày 30/4 đến 4/5/2020 chạy tàu QT2 tại Quán Triều 5h40, đến Long Biên 7h47.

Tại khu vực phía Nam, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đơn vị này sẽ tổ chức chạy thêm đôi tàu SQN1/SQN2 trên tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn.

Cụ thể, từ ngày 29/4 đến 2/5/2020, tàu SQN2 (Sài Gòn - Quy Nhơn) chạy 20h00 tại ga Sài Gòn; Tàu SQN1 (Quy Nhơn - Sài Gòn) chạy 13h10 tại ga Quy Nhơn từ ngày 30/4 đến 3/5/2020.

Trước đó, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, từ ngày 29/4/2020 tổ chức chạy lại hàng ngày đôi tàu SPT1/SPT2 (Sài Gòn - Phan Thiết). Tàu SPT1 chạy tại ga Phan Thiết 13h20, đến ga Sài Gòn 17h35; Tàu SPT2 chạy tại ga Sài Gòn 6h40, đến Phan Thiết 10h24.

Trước đó, ngành Đường sắt cho biết, từ 23/4 chạy lại hàng ngày các mác tàu Thống nhất trên tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh và ngược lại gồm SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6 và tàu NA1/NA2 tuyến Hà Nội - Vinh. Từ ngày 24/4 chạy lại hàng ngày tàu LP5/LP6 tuyến Hà Nội - Hải Phòng, tàu YB3/YB4 tuyến Hà Nội - Yên Bái. Từ 25/4 chạy lại hàng ngày tàu SE21/SE22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng.

 

Hoàng Hiệp

Tin liên quan