Hà Nội "bêu tên” 22 doanh nghiệp vận tải có xe không truyền dữ liệu giám sát hành trình

 
Chia sẻ

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa yêu cầu 22 doanh nghiệp kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm báo cáo Sở trước ngày 30/7/2018 việc các phương tiện của đơn vị không truyền dữ liệu giám sát hành trình (GSHT) về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa cho biết, qua theo dõi từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong tháng 5 năm 2018, nhiều phương tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố đã không truyền dữ liệu giám sát hành trình về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam 7 ngày liên tiếp.

Cụ thể, theo Danh sách các phương tiện kinh doanh vận tải bị nhắc nhở do vi phạm không truyền dữ liệu giám sát hành trình 7 ngày liên tiếp mới được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình, có 22 doanh nghiệp bị nhắc nhở với tổng số phương tiện vi phạm của các doanh nghiệp này lên tới 2.948 xe, bao gồm: Chi nhánh Công ty liên doanh quốc tế ABC (165 xe); Hợp tác xã CN VT Thành Công (85 xe); Hợp tác xã Con Đường Xanh (218 xe); Hợp tác xã Công nghệ GTVT (707 xe); Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Hoàng Liên Sơn (129 xe); Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại quốc tế (31 xe); Công ty TNHH Dịch vụ Minh Việt (68 xe); Công ty TNHH Lotte Rent a Car Việt Nam (74 xe); Công ty TNHH Thiên Thảo Nguyên (68 xe);

Công ty TNHH Thương mại Tùng Bách (25 xe); Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Sơn Hải Anh-SHA VN (20 xe); Công ty TNHH Thương mại – Vận tải & Du lịch Hưng Thịnh (53 xe); Công ty TNHH Vận tải Thương mại Trường Hưng (52 xe); Công ty TNHH Vận tải Thương mại & Du lịch Tuấn Minh (17 xe); Công ty CP Đầu tư An Phát Khánh (150 xe); Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Du lịch Quân Trung (57 xe); Công ty CP Kinh doanh dịch vụ và vận tải Hà Nội (39 xe); Hợp tác xã An Phát Khánh EMT (408 xe); Hợp tác xã vận tải Châu Sơn (121 xe); Hợp tác xã Vận tải và Thương mại Thảo Nguyên (28 xe); và Hợp tác xã Dịch vụ vận tải cơ giới Hợp Nhất - Hà Nội (433 xe).

Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm phải báo cáo Sở trước ngày 30/7/2018 về việc các phương tiện của đơn vị không truyền dữ liệu giám sát hành trình về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm cũng được yêu cầu phải tăng cường công tác giám sát qua thiết bị giám sát hành trình, cảnh báo, nhắc nhở, xử lý nghiêm lái xe vi phạm các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ và các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô tới các bộ phận, cán bộ, công nhân viên, lái xe của đơn vị theo đúng quy định hiện hành.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chỉ đạo thanh tra Sở này tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện kinh doanh vận tải khi tham gia giao thông không truyền dữ liệu; xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, quy định về tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố.

Theo ICTNews/Infonet

Tin liên quan