Hà Nội có 13 xã phường cấp độ 3

THUẦN HƯNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo Đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn từ đến ngày 28/1. Theo đó, Hà Nội hiện có 13 xã, phường, thị trấn được đánh giá mức độ dịch ở cấp độ 3.

 Theo tiêu chí đánh giá cấp độ dịch mới, ở cấp độ xã, phường, thị trấn, Hà Nội chỉ ghi nhận 13 địa phương có dịch ở cấp độ 3. 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 623/TTr-SYT ngày 28/01/2022 về việc xem xét công bố mức độ dịch trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông báo cấp độ dịch trên địa bàn Thành phố với các tiêu chí về Mức độ lây nhiễm và Khả năng đáp ứng như sau:

Số xã/phường/thị trấn cấp độ 4: 0.

Số xã/phường/thị trấn cấp độ 3: 13.

Số xã/phường/thị trấn cấp độ 2: 49.

Số xã/phường/thị trấn cấp độ 1: 517.

Trong tuần qua có 13 xã, phường, thị trấn được đánh giá cấp độ dịch ở mức cấp độ 3 (vùng cam - nguy cơ cao), phân bố theo các quận, huyện, thị xã như sau: Ba Đình 1 đơn vị, Chương Mỹ 2 đơn vị, Đan Phượng 1 đơn vị, Đống Đa 2 đơn vị, Gia Lâm 1 đơn vị, Hoàn Kiếm 2 đơn vị, Nam Từ Liêm 1 đơn vị, Thanh Trì 1 đơn vị, Thanh Xuân 1 đơn vị, Thường Tín 1 đơn vị.

13 xã, phường cấp độ 3 cụ thể như sau: Ba Đình (Thành Công), Chương Mỹ (Đông Phương Yên, Hữu Văn), Đan Phượng (Hạ Mỗ), Đống Đa (Phương Liên, Quốc Tử Giám), Gia Lâm (Phú Thị), Hoàn Kiếm (Đồng Xuân, Phúc Tân), Nam Từ Liêm (Phú Đô), Thanh Trì (Tân Triều), Thanh Xuân (Kim Giang), Thường Tín (Liên Phương).

Ở mỗi xã, phường, thị trấn, UBND thành phố đưa ra các tiêu chí gồm mức độ lây nhiễm, khả năng đáp ứng và cấp độ dịch.

Theo thông báo này, UBND TP Hà Nội không đánh giá cấp độ dịch trên quy mô cấp thành phố và cấp các quận, huyện, thị xã.

 

Tin liên quan