Hà Nội đôn đốc thực hiện triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Mới đây, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành Văn bản số 848/SGTVT-QLVT về việc đôn đốc thực hiện triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Hà Nội đôn đốc thực hiện triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng 

Theo đó, Sở GTVT đề nghị các Sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 590/UBND-ĐT ngày 1/3/2022, tổng hợp kết quả dán thẻ định danh đối với xe ô tô (gồm tổng số xe đã dán/tổng số xe của đơn vị) của đơn vị gửi về Sở Giao thông vận tải trước ngày 30/5/2022 để tổng hợp báo cáo Bộ GTVT và UBND thành phố theo quy định.

Các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố chủ động phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí dán thẻ khi chủ phương tiện đến đăng kiểm phương tiện; tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, vận động, yêu cầu chủ phương tiện phải dán thẻ và sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng để lưu thông qua các trạm thu phí. Hàng tháng, tổng hợp kết quả báo cáo Sở GTVT vào các kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm định.

Sở GTVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, chủ phương tiện trên địa bàn thành phố chủ động phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí dán thẻ và sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng để lưu thông qua các trạm thu phí góp phần giảm ùn tắc giao thông và minh bạch trong hoạt động thu phí, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí thủ công theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 155/CĐ-TTg.

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương rà soát và thực hiện việc dán thẻ định danh đối với tất cả các phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan đơn vị gương mẫu thực hiện việc dán thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC, không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 1/6/2022.

Sở GTVT giao Văn phòng Ban an toàn giao thông tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận để người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng dịch vụ thu phí ETC theo đúng quy định, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí thủ công.

Giao Thanh tra Sở GTVT Hà Nội chỉ đạo các Đội Thanh tra GTVT địa bàn tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh vận tải bằng xe ô tô dán thẻ định danh đối với tất cả các xe ô tô thuộc phạm vi quản lý để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí.

Giao Phòng Quản lý vận tải tiếp tục đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thực hiện nghiêm việc dán thẻ định danh đối tất cả các xe ô tô thuộc phạm vi quản lý, sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí. Tổng hợp kết quả, tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo Bộ GTVT và UBND thành phố theo quy định.

Tin liên quan