Hà Nội: Dừng cấp đổi phù hiệu với đơn vị không truyền dữ liệu giám sát hành trình

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố chấn chỉnh công tác quản lý lái xe, bộ phận quản lý an toàn giao thông và thực hiện nghiêm việc truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình.


Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay việc truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của các ô tô kinh doanh vận tải thuộc quyền quản lý lên hệ thống của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, qua khai thác dữ liệu từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31-8-2021 từ Hệ thống thông tin, khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở nhận thấy vẫn tồn tại rất nhiều đơn vị và phương tiện vi phạm.

Cụ thể: Trong tháng 5/2021, có 298 đơn vị với 805 xe vi phạm về tốc độ; 4.660 đơn vị với 27.001 trường hợp vi phạm về thời gian làm việc của lái xe; 13.740 đơn vị với 108.101 trường hợp vi phạm về truyền dữ liệu.

Trong tháng 6/2021, có 270 đơn vị với 615 xe vi phạm về tốc độ; 3.997 đơn vị với 25.341 trường hợp vi phạm về thời gian làm việc của lái xe; 12.925 đơn vị với 92.054 trường hợp vi phạm về truyền dữ liệu.

Trong tháng 7/2021, có 277 đơn vị với 794 xe vi phạm về tốc độ; 4.108 đơn vị với 28.200 trường hợp vi phạm về thời gian làm việc của lái xe; 13.378 đơn vị với 102.032 trường hợp vi phạm về truyền dữ liệu.
Trong tháng 8/2021, có 806 đơn vị với 791 xe vi phạm về tốc độ; 2.872 đơn vị với 15.962 trường hợp vi phạm về thời gian làm việc của lái xe; 13.741 đơn vị với 109.059 trường hợp vi phạm về truyền dữ liệu.

Trước tình hình đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay việc truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của các ô tô kinh doanh vận tải thuộc quyền quản lý lên hệ thống của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; thực hiện việc rà soát, đối chiếu các vi phạm với thực tế quản lý của đơn vị. Trường hợp các đơn vị ngừng kinh doanh đối với các xe ô tô không truyền dữ liệu, yêu cầu nộp báo cáo (kèm theo phù hiệu) về Sở trước ngày 16/11/2021 để tổng hợp báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét, giải quyết. Sau thời gian trên, đơn vị không gửi báo cáo, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ xử lý theo quy định.

Các đơn vị, doanh nghiệp tăng cường công tác quản lý lái xe, kiên quyết xử lý, chấn chỉnh, kiểm điểm đối với các lái xe; trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của bộ phận (cán bộ) quản lý và theo dõi an toàn giao thông của đơn vị.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình thực hiện việc cảnh báo đến các đối tác là đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm; tổng hợp danh sách đơn vị vận tải (kèm theo danh sách phương tiện) đã thực hiện cảnh báo về việc không truyền dẫn dữ liệu thiết bị giám sát hành trình đúng quy định, gửi về Sở trước ngày 16/11/2021 để thực hiện việc xử lý vi phạm có liên quan.

Phòng Quản lý vận tải tạm dừng cấp mới, cấp đổi phù hiệu, biển hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải đối với các đơn vị vận tải không thực hiện việc báo cáo theo yêu cầu; rà soát, tổng hợp báo cáo của các đơn vị theo yêu cầu văn bản này, phối hợp gửi Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đề xuất thực hiện xử phạt đối với vi phạm của các đơn vị kinh doanh vận tải.


Tin liên quan