Hà Nội hướng dẫn triển khai sử dụng thông tin cư trú khi bỏ sổ hộ khẩu giấy

THANH TRUNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Ngày 29/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 4381/UBND-KSTTHC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Ha Noi huong dan trien khai su dung thong tin cu tru khi bo so ho khau giay - Hinh anh 1
Hà Nội hướng dẫn triển khai sử dụng thông tin cư trú khi bỏ sổ hộ khẩu giấy. 

UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP; thực hiện rà soát, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý đối với các thủ tục hành chính, dịch vụ công có yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP.

Các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ quy định và hướng dẫn, chỉ đạo của bộ, ngành chủ quan kịp thời tham mưu UBND thành phố việc rà soát, công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố theo lĩnh vực được phân công; hướng dẫn và chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện đối với UBND cấp huyện và cấp xã trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý có yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú theo quy định của nghị định này.


Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông được giao khẩn trương hoàn thiện các tính năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố đáp ứng yêu cầu thực hiện việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP. Bảo đảm việc kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố (thử nghiệm).

Sở Thông tin và Truyền thông cũng nghiên cứu, phối hợp với Công an thành phố, Văn phòng UBND thành phố, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố việc sử dụng thiết bị đầu đọc được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QR hoặc thiết bị đọc chíp trên thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Công an thành phố, các sở, ban, ngành tham mưu UBND thành phố trong việc thực hiện công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của thành phố.

Tin liên quan