Hà Nội: Một đơn vị có hơn 800 phương tiện không truyền đầy đủ dữ liệu giám sát hành trình

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Hợp tác xã Giao thông Vận tải Toàn Cầu có tới 807 phương tiện không truyền đầy đủ dữ liệu giám sát hành trình lên hệ thống thông tin, khai thác và sử dụng dữ liệu giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

 

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Hợp tác xã Giao thông Vận tải Toàn Cầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải.

Qua theo dõi từ ngày 1/9 đến 18/9, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nhận thấy, Hợp tác xã Giao thông Vận tải Toàn Cầu có tới 807 phương tiện không truyền đầy đủ dữ liệu giám sát hành trình lên hệ thống thông tin, khai thác và sử dụng dữ liệu giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Phần lớn phương tiện có tới 17 ngày không truyền dữ liệu.

Ngoài ra, đơn vị này cũng chưa có báo cáo cụ thể về việc niêm yết đối với xe hợp đồng; niêm yết đối với xe kinh doanh vận tải; chưa có báo cáo về khám sức khỏe cho lái xe cũng như đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho lái xe theo quy định…

Nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải, tại văn bản này, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Vũ Hà yêu cầu Hợp tác xã Giao thông Vận tải Toàn Cầu trước ngày 28/9 phải thực hiện ngay việc truyền dữ liệu giám sát hành trình của các ô tô kinh doanh vận tải thuộc quyền quản lý của đơn vị lên hệ thống của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Trường hợp các phương tiện không truyền dữ liệu nếu đã ngừng kinh doanh vận tải thì phải nộp phù hiệu về Sở (kèm theo danh sách phương tiện).

Thủy Nguyễn

Tin liên quan