Hà Nội phân luồng giao thông trên đường Phạm Văn Đồng

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa ban hành thông báo về phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên đường Phạm Văn Đồng phục vụ thi công Dự án cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường Vành đai 3 trên cao (Giai đoạn 7).

Theo đó, về công tác rào chắn phục vụ thi công Dự án theo các đoạn: Đoạn 1: từ đầu mố A1 đến trụ P15 (lý trình Km0+430 -Km0+930)-Điểm quay đầu P15-P16 rộng 33,5m; Đoạn 2: từ trụ P16 đến trụ P24 (lý trình Km0+965 - Km 1+370)- Điểm quay đầu P24-P25 rộng 20m; Đoạn 3: từ trụ P25 đến trụ P37 (lý trình Km 1+410 - Km 1+910) - Điểm quay đầu P37-P38 rộng 19,0m; Đoan 4: từ trụ P38 đến trụ P45 (lý trình Km1+910 - Km2+220)- Điểm quay đầu P45-P46 rộng 20,0m; Đoạn 5: từ trụ P46 đến trụ P56 (lý trình Km2+220 - Km2+650)- Mở điểm quay đầu P56-P57 rộng 20m; Đoạn 6: từ trụ P57 đến trụ P60 (lý trình Km2+650 - Km2+812,5) -Đóng điểm quay đầu P60-P61.

Đoạn 7: Từ trụ P61 đến trụ Р68 (lý trình Km2+812.5-Km3+174.7): chiều dài rào chắn 362,2m, bề rộng rào chắn từ 28m - 32,2m. Bề rộng lưu thông mỗi bên còn lại cho các phương tiện là 10,9m trên phần đường Dự án mở rộng đường đã thảm bê tông nhựa. Đóng điểm quay đầu P62-P63. Điểm quay đầu P68-P69 rộng 20m.

Đoạn 8: Từ trụ P69 đến trụ P74 (lý trình Km3+194.7 - Km3+424.2)- Điểm quay đầu P74-P75 rộng 20m; Đoạn 9: từ trụ P75 đến trụ P84 (lý trình Km3+444.2 - Km3+824.7)- Điểm quay đầu P84-P85 rộng 20m; Đoạn 10: từ trụ P85 đến trụ P90 (lý trình Km3+844.7 - Km4+064.7)-Điểm quay đầu P90-P91 rộng 20m; Đoạn 11: từ trụ P91 đến trụ P98 (lý trình Km4+084.7 - Km4+382.7)-Điểm quay đầu P98-P99 rộng 20m; Đoạn 12: từ trụ P99 đến trụ P112 (lý trình Km4+402.7 - Km 4+916.7)-Điểm quay đầu P112-PI13 rộng 20m; Đoạn từ trụ P102 đến P105 phải tuyến (nút Nguyễn Hoàng Tôn) (lý trình Km4+540 - Km 4+640); Đoạn 13: từ trụ P113 đến đến đầu cầu Thăng Long (lý trình Km4+916.70-Km5+497.72).

Đối với công tác rào chắn tạm thời, tổ chức giao thông để tổ chức thi công các hạng mục kết cầu phần trên:

Thứ nhất, phân luồng tại chỗ, hướng dẫn giao thông khi thi công căng kéo cáp Dự ứng lực xà mũ trụ lần 2: Rào chắn một phần lòng đường tại vị trí thi công trên đường Phạm Văn Đồng có chiều dài 45m - 70m, có bề rộng 2m - 8m. Các phương tiện tham gia giao thông có nhu cầu qua khu vực trên lưu thông trên mặt đường Phạm Văn Đông còn lại tối thiểu B= 6,0m; Phương thức rào chắn: rào chắn di động; Thời gian thi công: 23g00 - 5g00.

Thứ hai, phân luồng tại chỗ, hưóng dẫn giao thông khi thi công các hạng mục kết cấu phần trên: Rào chắn một phần lòng đường tại vị trí thi công trên đường Phạm Văn Đồng có chiều dài 100m, có bề rộng 2m - 5m. Các phương tiện tham gia giao thông có nhu cầu qua khu vực trên lưu thông trên mặt đường Phạm Văn Đồng còn lại tối thiểu B= 6,0m. Phương thức rào chắn: rào chắn di động. Thời gian thi công: 23g00 - 5g00.

Thứ ba, phân luồng tại chỗ, hướng dẫn giao thông khi thi công các hạng mục kết cấu phần trên: Rào chắn một phần lòng đường tại vị trí thi công trên đường Phạm Văn Đồng có chiều dài chiều dài 100m, có bề rộng 2m - 5m. Các phương tiện tham gia giao thông có nhu cầu qua khu vực trên lưu thông trên mặt đường Phạm Văn Đồng còn lại tối thiểu B= 6,0m. Thời gian thi công: 23g00 - 5g00.

Thời gian thực hiện: từ ngày 2/1/2020 đến 30/6/2020.

Thu Hiền

Tin liên quan