Hà Nội siết chặt quản lý kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, xử lý “xe dù, bến cóc”

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - TP Hà Nội giao UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào danh sách phương tiện và đơn vị vận tải trên địa bàn quản lý tổ chức giám sát, kịp thời phối hợp xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải; thường xuyên rà soát, xử lý, giải tỏa các khu vực, địa điểm hàng quán tự phát, phát sinh hiện tượng “xe dù, bến cóc”...

UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ, quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Công an TP tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định; tham mưu TP việc kết nối, chia sẻ thông tin về xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cho Bộ Giao thông vận tải để phối hợp quản lý... 

Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND TP quản lý chặt chẽ và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với đơn vị cung cấp phần mềm, đơn vị kinh doanh vận tải; tham mưu cho UBND TP quy định về quản lý và kê khai giá cước đối với xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi…

TP cũng giao UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào danh sách phương tiện và đơn vị vận tải trên địa bàn quản lý tổ chức giám sát, kịp thời phối hợp xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải; thường xuyên rà soát, xử lý, giải tỏa các khu vực, địa điểm hàng quán tự phát, phát sinh hiện tượng “xe dù, bến cóc”...

T.H

Tin liên quan