Hà Nội: Sở GTVT sẽ mạnh tay với phương tiện “trốn” truyền dữ liệu giám sát hành trình

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Sở GTVT Hà Nội sẽ kiên quyết tạm dừng cấp phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải cho đơn vị "trốn" truyền dữ liệu giám sát hành trình (GSHT).

Sở GTVT Hà Nội cho biết, trong tháng 2/2021, trên địa bàn có 638 đơn vị vận tải với 1.989 phương tiện vi phạm về tốc độ; 4.514 đơn vị với 32.484 phương tiện vi phạm về thời gian làm việc của lái xe; 12.138 đơn vị với 69.679 phương tiện vi phạm về truyền dữ liệu.
Trong tháng 3/2021, có 344 đơn vị với 843 phương tiện vi phạm về tốc độ; 5.420 đơn vị với 35.655 phương tiện vi phạm về thời gian làm việc của lái xe; 12.189 đơn vị với 80.730 phương tiện vi phạm về truyền dữ liệu.
Để chấn chỉnh tình trạng trên, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện ngay việc truyền dữ liệu GSHT. Tăng cường công tác quản lý lái xe, kiểm điểm, xử lý đối với lái xe thường xuyên vi phạm cũng như xử lý trách nhiệm của bộ phận (hoặc cán bộ) quản lý và theo dõi ATGT của đơn vị.
Với các đơn vị chưa thực hiện việc báo cáo, khắc phục vi phạm theo yêu cầu, Sở GTVT Hà Nội sẽ kiên quyết tạm dừng cấp phù hiệu, biển hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải.
Cùng với đó, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị cung cấp thiết bị GSHT phải cảnh báo ngay đối tác là đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện không thực hiện đúng quy định về truyền dữ liệu. Tổng hợp danh sách đơn vị vận tải (kèm theo danh sách phương tiện) đã thực hiện cảnh báo về việc không truyền dữ liệu gửi về Sở GTVT Hà Nội để xử lý vi phạm.
Trước đó, theo thống kê của Sở GTVT, từ tháng 10/2020 - 1/2021, mỗi tháng có hơn 10.000 đơn vị vận tải trên địa bàn Hà Nội với khoảng 70.000 - 80.000 phương tiện vi phạm về truyền dữ liệu (không truyền dữ liệu GSHT từ 10 ngày trở lên). Thậm chí, có nhiều xe cả tháng không thực hiện truyền dữ liệu.

Thành Luân

Tin liên quan