Hà Nội: Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống dịch Covid-19

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Ngày 31/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ha Noi: Thuc hien tot phuong cham “4 tai cho” trong phong, chong dich Covid-19 - Hinh anh 1
 Điều trị F0 tại trạm y tế lưu động số 1 huyện Hoài Đức (tại xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Theo đó, UBND thành phố đề nghị sự vào cuộc của tất cả các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể thực hiện kế hoạch trên. Đồng thời, phân cấp, phân quyền, phân trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân, gắn trách nhiệm của người đứng đầu. Nhiệm vụ này được thực hiện hiệu quả trong năm 2022.

Nội dung cần khắc phục đó là: Sự bị động, lúng túng, lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch; thiếu nhất quán trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; năng lực của hệ thống y tế, đặc biệt y tế cơ sở còn nhiều hạn chế, bất cập; việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch ảnh hưởng nhiều tới đời sống nhân dân, có lúc gây bức xúc cho người dân; công tác truyền thông, thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch của thành phố có lúc còn chưa kịp thời.

Về nhiệm vụ, giải pháp, UBND thành phố yêu cầu nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, địa phương; bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, tự chịu trách nhiệm, thực hiện quan điểm thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong tổ chức thực hiện đi đôi với bảo đảm nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng y tế, các lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch. Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là chỉ huy, điều phối, phối hợp tại chỗ để đáp ứng có hiệu quả giữa các lực lượng tại chỗ và lực lượng tăng cường khi cần thiết; xây dựng quy chế phối hợp liên ngành và điều phối nguồn lực trong tình huống dịch bệnh khẩn cấp.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực cho lĩnh vực y tế, trong đó trọng tâm nâng cao năng lực của hệ thống y tế dự phòng, hệ thống y tế cơ sở. UBND thành phố cũng đặt ra các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường công tác dự báo, truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin; bảo đảm vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Thông qua các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm vừa kiểm soát hiệu quả đại dịch vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, nhanh chóng đưa thành phố chuyển sang trạng thái bình thường mới; bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca tử vong do Covid-19 và các nguyên nhân khác.

Tin liên quan