Hà Nội triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong phòng, chống, dịch Covid-19

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 225/KH-UBND, triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Giao diện trang web http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.

Việc triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để chuẩn hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp các tiện ích thông minh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; phục vụ hiệu quả công tác quản lý dân cư và kiểm soát dịch bệnh Covid-19, quản lý xã hội trong thời gian tiếp theo. Ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý xã hội trên địa bàn thành phố để thực hiện mục tiêu kép “kiểm soát bệnh tật, khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội”, bảo đảm tính mạng, sức khỏe, sự an toàn của người dân lên trên hết, trước hết, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Thủ đô, đồng thời, bảo đảm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và thực hiện công tác hỗ trợ an sinh xã hội.

Thành phố yêu cầu quá trình thực hiện cần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế từng địa bàn, khu vực trên cơ sở bám sát và tuân thủ 6 nguyên tắc: Y tế là trụ cột, là trung tâm; Kinh tế là cơ sở, là nền tảng; dữ liệu khoa học, công nghệ là then chốt; ổn định chính trị - xã hội là trọng yếu và thường xuyên; vắc xin, thuốc chữa bệnh và ý thức người dân là điều kiện tiên quyết; an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn.

Thủ trưởng các đơn vị phải chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các giải pháp quản lý công dân trên nền tảng dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân trong giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi kinh tế - xã hội” trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố giao Công an thành phố bảo đảm cấp thẻ căn cước công dân cho tất cả công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố và tất cả công dân chưa đủ điều kiện cấp thẻ căn cước công dân đều được nhận thông báo mã định danh cá nhân. Đồng thời duy trì và cập nhật đầy đủ thông tin công dân vào hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống"; Triển khai các phần mềm trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sử dụng hiệu quả thẻ Căn cước công dân phục vụ quản lý dân cư, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới.

Thành phố cũng thực hiện công tác kiểm soát, quản lý thông tin công dân trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thẻ căn cước công dân, trước mắt triển khai thực hiện ngay thông qua ứng dụng Khai báo y tế, di chuyển nội địa của Bộ Công An (VNEID) hoặc truy cập trang web http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn trên điện thoại thông minh, máy tính có kết nối với camera tại cổng ra/vào nhằm kiểm soát các thông tin dịch tễ của công dân (tiêm chủng, khai báo tình trạng sức khỏe, nguy cơ liên quan đến ca bệnh) tạo sự di chuyển an toàn, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

Thành phố Hà Nội cũng sẽ thành lập Ban Chỉ đạo để chỉ đạo triển khai thực hiện ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn thành phố do Chủ tịch UBND thành phố là Trưởng Ban Chỉ đạo.

Sở Y tế và các đơn vị liên quan được giao cập nhật thông tin tiêm chủng cho tất cả công dân trên địa bàn Thành phố đầy đủ, kịp thời vào hệ thống quản lý của Bộ Y tế và Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Tin liên quan