Hà Nội: Triển khai Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

 
Chia sẻ

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa ban hành Công văn số 7688/SGTVT-QLKCHTGT về Nghiên cứu, rà soát, triển khai thực hiện Thông tư 31/2019/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Ảnh minh họa

Căn cứ Thông tư 31/2019/TT-BGTVT ngày 29-08-2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 15-10-2019 và thay thế Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT ngày 31-12-2015 của Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây tổ chức tuyên truyền, thông tin cho người dân nắm bắt các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông, đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu Thông tư, tổ chức rà soát các hệ thống báo hiệu đường bộ còn bất hợp lý, chưa phù hợp với Thông tư trên các tuyến đường do địa phương quản lý để thực hiện điều chỉnh cho phù hợp.

Văn phòng Ban an toàn giao thông xây dựng kế hoạch tổ chức thông tin tuyên truyền cho người dân nắm bắt các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông, đảm bảo an toàn giao thông.

Thanh tra Sở tổ chức thông tin, tuyên truyền cho các cán bộ, các đội Thanh tra địa phương nghiên cứu các nội dung quy định của Thông tư 31/2019/TT-BGTVT ngày 29-8-2019 để thực hiện đúng theo các quy định; Phối hợp với Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông tổ chức rà soát rà soát các hệ thống báo hiệu đường bộ còn bất hợp lý, chưa phù hợp với Thông tư trên các tuyến đường và báo cáo Sở GTVT để thực hiện điều chỉnh.

Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông tổ chức thông tin, tuyên truyền cho các cán bộ, các đơn vị quản lý đường bộ nghiên cứu các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông của Thông tư 31/2019/TT-BGTVT ngày 29-08-2019 để thực hiện đúng theo các quy định; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát các hệ thống báo hiệu đường bộ còn bất hợp lý, chưa phù hợp với Thông tư 31/2019/TT-BGTVT trên các tuyến đường đang quản lý để thực hiện điều chỉnh cho phù hợp.

Theo Pháp luật & Xã hội

Tin liên quan