Học sinh lớp 12 quận Hoàn Kiếm có thể học trực tiếp từ ngày 17/1/2022

THUẦN HƯNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Do thay đổi cấp độ phòng, chống dịch từ cấp độ 3 xuống cấp độ 2, cho nên từ ngày 17/1/2022, nhiều trường học tại quận Hoàn Kiếm có thể mở của cho học sinh lớp 12 đến trường học trực tiếp.


 Nhiều trường học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có thể mở cửa cho học sinh lớp 12 đi học trực tiếp từ ngày 17/1. 

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có thông báo gửi Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX về việc điều chỉnh hình thức dạy và học tuỳ mức độ tình hình dịch COVID-19 từng khu vực.

Theo Thông báo số 54/TB-UBND ngày 15/1/2022 của UBND TP Hà Nội về Đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19, Hà Nội có 7 đơn vị cấp quận và 158 đơn vị cấp xã, phường có mức độ dịch cấp độ 3 (nguy cơ cao tương ứng với màu cam).

Thực hiện Công văn số 4322/UBND-KGVX ngày 2/12/2021 của UBND TP và Công văn số 4168/SGDĐT-CTTT ngày 5/12/2021 của Sở GD&ĐT, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, học sinh, Sở GD&ĐT đề nghị các trưởng các phòng GD&ĐT, hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên báo cáo UBND quận, huyện, thị xã xin ý kiến chỉ đạo và thông báo đến các trường THCS, THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn các xã, phường, thị trấn nếu có mức độ dịch cấp độ 3 thì cho học sinh lớp 9 và lớp 12 tạm dừng đến trường, chuyển sang phương án dạy, học trực tuyến kể từ thứ Hai ngày 17/1/2022.

Đối với các địa bàn xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp độ 1, cấp độ 2 thì cho học sinh khối 12 trở lại học tập trực tiếp theo kế hoạch. Đối với 18 huyện, thị xã nếu có mức độ dịch cấp độ 1, cấp độ 2 thì cho học sinh lớp 9 tiếp tục đến trường học trực tiếp.

Tin liên quan