Khảo sát về chuyển đổi số trong giao thông công cộng tại Hà Nội

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND thành phố Hà Nội vừa giao Sở Giao thông Vận tải Hà Nội làm đầu mối, cùng các sở, ngành thành phố làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) trong quá trình khảo sát về chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông công cộng tại Thủ đô.

Mua vé tàu Cát Linh- Hà Đông tại quầy bán vé tự động. 

Công tác khảo sát nhằm mục đích thu thập và phân tích thông tin liên quan đến chiến lược phát triển giao thông công cộng và các chương trình chuyển đổi số; cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để thúc đẩy việc thực hiện những kết quả đầu ra của Dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống thẻ vé điện tử liên thông cho giao thông công cộng tại TP Hà Nội;

Nghiên cứu các công nghệ phù hợp áp dụng vào lĩnh vực giao thông công cộng Hà Nội; xây dựng lộ trình và các điều khoản tham chiếu cho chương trình hỗ trợ của JICA trong tương lai.

Theo kế hoạch của JICA, việc khảo sát sẽ được thực hiện cho đến ngày 31/8/2022.

Tin liên quan