Kiểm tra, rà soát hồ sơ, quy trình, thủ tục triển khai Dự án tại số 61 phố Trần Phú

LINH DƯƠNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Ngày 6/4, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 1009/UBND-ĐT về việc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Văn bản số 354-CV/TU, ngày 6/4/2022, của Thành ủy Hà Nội về Dự án đầu tư xây dựng công trình tại số 61 Trần Phú, quận Ba Đình.

Công trình 61 Trần Phú.

Theo đó, UBND TP Hà Nội nhận được Văn bản số 354-CV/TU ngày 06/4/2022 của Thành ủy thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công, tổ chức kiểm tra quy trình, thủ tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình tại số 61 phố Trần Phú, quận Ba Đình.

Về việc này, Chủ tịch UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Căn cứ Quy hoạch chi tiết điều chỉnh Khu trung tâm chính trị Ba Đình, tỷ lệ 1/2000 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2411/QĐ-TTg ngày 10/12/2013), UBND Thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án công trình đa chức năng POSTEF, tại khu đất số 61 phố Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình tại Quyết định số 3841/QĐ-UBND ngày 24/6/2017 (điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 04/5/2020).

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Văn bản số 354-CV/TU ngày 06/4/2022, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các sở, ngành Thành phố có liên quan và UBND quận Ba Đình tổ chức kiểm tra, rà soát hồ sơ, quy trình, thủ tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình đa chức năng POSTEF tại khu đất số 61 phố Trần Phú, quận Ba Đình; xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có); Báo cáo, đề xuất, và dự thảo văn bản của Ban cán sự đảng UBND Thành phố báo cáo Bí thư Thành ủy về tình hình triển khai, kết quả thực hiện chi đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Văn bản sổ 354-CV/TU ngày 06/4/2022, đảm bảo thời hạn trước 08/4/2022.

Trong thời gian các sở, ngành Thành phố kiểm tra, rà soát, yêu cầu chủ đầu tư (Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện) tạm dừng thực hiện việc phá dỡ, thi công xây dựng, thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình tại số 61 phổ Trần Phú, quận Ba Đình; đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực Dự án. Giao UBND quận Ba Đình thông báo cho chủ đầu tư biết, thực hiện; tổ chức theo dõi, giám sát việc chấp hành cho đến khi có chỉ đạo mới.

Tin liên quan