Kiện toàn tổ chức Ban An toàn giao thông TP Hà Nội

PHẠM CÔNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND TP Hà Nội vừa có Văn bản số 4655/QĐ-UBND về việc tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông TP và Ban An toàn giao thông các quận, huyện, thị xã thuộc TP Hà Nội.

Theo đó, Ban An toàn giao thông TP là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo việc phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông và giảm tai nạn giao thông trên địa bàn TP.

Ban có nhiệm vụ, quyền hạn đề xuất với UBND TP kế hoạch và biện pháp phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông và giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Đối với chủ trương kiện toàn Ban An toàn giao thông các quận, huyện, thị xã để triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo và đôn đốc việc phối hợp hoạt động của các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn TP.

Hà Nội kiện toàn tổ chức Ban An toàn giao thông TP

Ban còn có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quy định của các bộ, ngành liên quan và của TP về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đồng thời, báo cáo khẩn cấp UBND TP và Ủy ban ATGT Quốc gia về tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TP; phối hợp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục, hạn chế hậu quả do tai nạn giao thông gây ra, chỉ đạo các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân và đề xuất kịp thời biện pháp ngăn chặn; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất về tình hình trật tự, an toàn giao thông, tai nạn giao thông và ùn tắcgiao thông trên địa bàn TP.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ông Trần Sỹ Thanh làm Trưởng ban. Các Phó trưởng Ban gồm: Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP làm Phó trưởng Ban thường trực; ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; ông Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.

Văn phòng Ban sẽ là cơ quan chuyên trách giúp việc cho Ban An toàn giao thông TP. Nhân sự Văn phòng Ban gồm có Chánh văn phòng, các Phó chánh văn phòng và các chuyên viên gồm 9 người. Văn phòng Ban sử dụng con dấu và tài khoản của Ban An toàn giao thông TP; có trách nhiệm lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của Ban An toàn giao thông TP, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. Trưởng Ban An toàn giao thông TP ban hành Quy chế hoạt động của Ban, phân công nhiệm vụ và quy định trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên.

Kinh phí hoạt động của Ban An toàn giao thông TP do ngân sách TP cấp, các khoản hỗ trợ, viện trợ và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Đối với tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông các quận, huyện, thị xã thuộc TP Hà Nội: Trưởng ban sẽ là Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã. Phó Trưởng ban Thường trực: Phó Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Các Phó Trưởng ban: Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Trưởng Công an quận, huyện, thị xã.

Ban An toàn giao thông các quận, huyện, thị xã có nhiệm vụ, quyền hạn đề xuất với UBND quận, huyện, thị xã kế hoạch và biện pháp phối hợp các ban, ngành, tổ chức, các đoàn thể và chính quyền xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông và giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Đồng thời giúp Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo và đôn đốc việc phối hợp hoạt động của các ban, ngành, tổ chức, các đoàn thể và chính quyền xã, phường, thị trấn trong lĩnh vực đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông và giảm tai nạn giao thông trên địa bàn quản lý.

Ngoài ra, Ban cũng có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quy định của các Bộ, ngành liên quan và của TP về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đồng thời báo cáo khẩn cấp UBND quận, huyện, thị xã và Ban An toàn giao thông TP về tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn; phối hợp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục, hạn chế hậu quả do tai nạn giao thông gây ra, chỉ đạo các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân và đề xuất kịp thời biện pháp ngăn chặn; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (hàng tháng, quý, năm) hoặc đột xuất về tình hình trật tự, an toàn giao thông, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn quản lý.

Cơ quan thường trực của Ban An toàn giao thông các quận, huyện, thị xã do Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã quy định cơ quan thường trực và ban hành Quy chế hoạt động của Ban An toàn giao thông quận, huyện, thị xã. Kinh phí hoạt động của Ban An toàn giao thông quận, huyện, thị xã do ngân sách quận, huyện, thị xã cấp, các khoản hỗ trợ, viện trợ và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan