Lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú trên cả nước từ 5/2/2023

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Đối với đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú cho cá nhân, hộ gia đình thì mức phí lần lượt là 15.000 đồng/lần với công dân nộp hồ sơ trực tiếp và 7.000 đồng/lần với công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Le phi dang ky thuong tru, tam tru tren ca nuoc tu 5/2/2023 - Hinh anh 1
Đối với đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú cho cá nhân, hộ gia đình thì mức phí lần lượt là 15.000 đồng/lần với công dân nộp hồ sơ trực tiếp và 7.000 đồng/lần với công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến. 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 75/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú. Trong đó, Thông tư quy định rõ mức lệ phí mới về đăng ký thường trú, tạm trú trên cả nước từ 5/2/2023.

Cụ thể, mức thu đăng ký thường trú là 20.000 đồng/lần đối với công dân nộp hồ sơ trực tiếp và 10.000 đồng/lần với công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Đối với đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú cho cá nhân, hộ gia đình thì mức phí lần lượt là 15.000 đồng/lần với công dân nộp hồ sơ trực tiếp và 7.000 đồng/lần với công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Trường hợp đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú theo danh sách thì mức thu lần lượt là 10.000 đồng/người/lần khi nộp hồ sơ trực tiếp và 5.000 đồng/người/lần khi nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến.


Ngoài ra, mức thu khi công dân tách hộ là 10.000 đồng/lần khi nộp hồ sơ trực tiếp và 5.000 đồng/lần khi nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Thông tư cũng quy định các trường hợp miễn lệ phí gồm trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thường trú tại các xã biên giới, các huyện đảo, thuộc hộ nghèo theo quy định; công dân từ 16 đến dưới 18 tuổi mồ côi cả cha, mẹ.

Biểu mức thu lệ phí đăng ký cư trú theo Thông tư 75/2022 của Bộ Tài chính:

Le phi dang ky thuong tru, tam tru tren ca nuoc tu 5/2/2023 - Hinh anh 2
 

 

Tin liên quan