Miễn phí trước bạ đối với ô tô điện trong 3 năm từ ngày 1/3

THỂ NY
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ được Chính phủ ban hành ngày 15/1/2022.

Mien phi truoc ba doi voi o to dien trong 3 nam tu ngay 1/3 - Hinh anh 1
Miễn phí trước bạ đối với ô tô điện trong 3 năm từ ngày 1/3/2022. 

Theo Điều 8 của Nghị định, mức thu lệ phí trước bạ với ô tô điện chạy pin được tính như sau:

- Trong vòng 3 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành: Nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%.

- Trong vòng 2 năm tiếp theo: Nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.

Ngoài ra, Nghị định cũng giữ nguyên mức thu lệ phí trước bạ đối với một số loại tài sản sau:

- Nhà, đất: Mức thu là 0,5%.

- Súng săn; súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao: Mức thu là 2%.

- Tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, tàu ngầm, tàu lặn; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay: Mức thu là 1%.

- Xe máy: Mức thu là 2%.

- Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô: Mức thu là 2%.

Bên cạnh đó, một số trường hợp được miễn lệ phí trước bạ như:

- Đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc công nhận sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

- Đất nông nghiệp chuyển đổi quyền sử dụng giữa các hộ gia đình, cá nhân trong cùng xã, phường, thị trấn để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai.

- Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không có tranh chấp mà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Nghị định số 10/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/3/2022 và thay thế Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10-10-2016 và Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/2/2019.

Tin liên quan