Một số điều kiện hạn chế khai thác tại cảng hàng không, sân bay

THANH TRUNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Giao thông - Vận tải đã ban hành Thông tư số 25/2022/TT-BGTVT ngày 20/10/2022 quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.

Mot so dieu kien han che khai thac tai cang hang khong, san bay - Hinh anh 1
Một số điều kiện hạn chế khai thác tại cảng hàng không, sân bay. 

Theo Điều 28 của thông tư, để triển khai, thực hiện phục vụ chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang, cần một số điều kiện hạn chế khai thác tại cảng hàng không, sân bay gồm:

- Hạn chế khai thác tại cảng hàng không, sân bay khi có hoạt động của chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang đối với chuyến bay đến được thực hiện như sau:

5 phút trước khi tàu bay hạ cánh, dành riêng đường cất hạ cánh đã được xác định để phục vụ chuyên cơ, chuyên khoang; sau khi tàu bay đã hạ cánh và thoát ly khỏi đường cất hạ cánh thì đường cất hạ cánh trở lại hoạt động bình thường.

30 phút trước khi tàu bay hạ cánh, dành riêng vị trí đỗ tàu bay phục vụ chuyên cơ, chuyên khoang đã được xác định theo kế hoạch.

- Hạn chế khai thác tại cảng hàng không, sân bay khi có hoạt động của chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang đối với chuyến bay đi được thực hiện như sau:

Vị trí đỗ của tàu bay được bảo vệ và cách ly từ thời điểm tàu bay chuyên cơ, chuyên khoang vào vị trí để thực hiện các công việc chuẩn bị cho chuyến bay.

5 phút trước khi tàu bay chuyên cơ, chuyên khoang lên đường cất hạ cánh, cơ sở điều hành bay dành riêng đường cất hạ cánh cho chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang. Sau khi tàu bay chuyên cơ, chuyên khoang cất cánh, đường cất hạ cánh được phép trở lại hoạt động bình thường. Đối với sân bay có nhiều đường cất hạ cánh thì đường cất hạ cánh không có kế hoạch dự kiến cho tàu bay chuyên cơ, chuyên khoang cất, hạ cánh được hoạt động bình thường.

- Khi tàu bay chuyên cơ, chuyên khoang lăn trên đường lăn, vệt lăn trên sân đỗ tàu bay, người, phương tiện và các tàu bay khác phải bảo đảm khoảng cách an toàn phía trước và phía sau tàu bay chuyên cơ, chuyên khoang là 500m...

Thông tư số 25/2022/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15-12-2022.

Tin liên quan